ZWROTY

1. Wysyłkowo za pośrednictwem kuriera:

  Wypełnij formularz zwrotu.

  W obecności kuriera zapakuj produkty w bezpieczny sposób:

       - umieść produkty w oryginalnych opakowaniach.

       - wypełniony formularz zwrotu dołącz do przesyłki.

       - na kopercie kurier zamieść zaadresowaną etykietę zwrotną.

  Wyślij produkty.

 

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  Wypełniony formularz, bądź też oświadczenie o składanej reklamacji, należy wydrukować i podpisać.

  W przypadku braku możliwości wydrukowania, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: sklep@imperial-jewel.com.

  Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji, prosimy przesłać na nasz adres.

Informacje dotyczące reklamacji: reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do Spółki Imperial Pay reklamowanego produktu i wypełnionego formularza. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

W przypadku wysyłki towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, produkt zostanie odesłany na adres podany podczas składania zamówienia.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Formularz zwrotu

Formularz reklamacyjny